Groenfoort

Groenfoort

Duurzame woningen Amersfoort

 
 
 
 

Welkom!

Groenfoort wil duurzaam bouwen, wonen en leven.

Wat willen wij

Duurzaam wonen en leven, daarbij denken we onder andere aan:

  • Duurzame bouw
  • Particulier opdrachtgeverschap
  • Minimaal energieverbruik
  • Delen van ruimtes en materiaal
  • Minimale milieubelasting door leefstijl
  • Sociaal met elkaar en de buurt omgaan

Duurzame bouw

Zowel bij het realiseren van nieuwbouw als bij het renoveren van bestaande bouw kiezen we voor duurzame bouw. Bij het realiseren van meerdere woningen in een bestaand complex willen we hergebruik nastreven (cradle to cradle) en, net als bij nieuwbouw gebruik maken van gezonde bouwmaterialen bijvoorbeeld: leemstuc, vlas- of wolisolatie. Bij nieuwbouw denken we aan houtskeletbouw of strobalenbouw.

Groenfoort wil graag originele, comfortabele en levensbestendige woningen met een blijvende marktwaarde ontwikkelen.

Particulier opdrachtgever schap

We staan voor een ontwikkel- en bouwproces waar wij als vereniging sturing aan geven. Groenfoort zal dit niet kunnen realiseren zonder sterke partners. Denk hierbij bij voorbeeld aan: de gemeente, een woningcorporatie, architect en aannemer. Natuurlijk verwachten we van hen niet alleen groene ambities maar bovenal een open communicatie.

dreamstime_voetafdruk[1]Minimaal energieverbruik

De leden van Groenfoort streven naar een zo klein mogelijke mondiale voetafdruk. Zelf energie opwekken en optimale isolatie zien we dan ook als de normaalste zaak van de wereld. Bij het ontwerp zal rekening gehouden worden met de bouwrichting in verband met het installeren van zonnepanelen. Naast het opwekken van eigen energie zal er ook kritisch worden omgegaan met het verbruik van energie en gaan we voor een energierekening van € 0,-.

Delen van ruimtes en materiaal

Een aantal ruimtes zullen we samen beheren: bijvoorbeeld ruimtes voor ontmoeting, logeren, wassen, werken, klussen. We streven naar minimaal autogebruik, we hebben dan ook minder parkeerplaatsen nodig; de ruimtewinst komt ten goede aan de groene buitenruimte. Een gezamenlijke groentetuin is een van onze wensen.

 

25 planten een boom

Sociaal met elkaar en met de buurt omgaan

Het gebouwencomplex of wijkje biedt ruimte aan zowel één-, twee-, als meerpersoonshuishoudens, aan kopers en huurders. De bewoners zijn mensen met verschillende achtergronden en leeftijden die op een prettige manier met elkaar samenleven zonder elkaar op de vingers te kijken. Achter ieders voordeur is het privé.

Aan gemeenschappelijke activiteiten kan op vrijwillige basis worden deelgenomen. Iedereen maakt hierin zijn eigen afwegingen.

Wat doet u voor een duurzaam Amersfoort?

(Uit: de Stad Amersfoort)Vathorst duurzaam wonen

Een van de ambities van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) is het realiseren van duurzame woningen en bedrijven in de Amersfoortse wijk Vathorst. Deze keer vragen we aan de directeur van OBV, Giel van der Vlies, wat hij doet voor een duurzaam Amersfoort. Gedreven vertelt hij over de opzet van de wijk en vele maatregelen die OBV neemt om een duurzame wijk te realiseren. 

Wat betekent duurzaamheid voor u?

“Duurzaamheid betekent voor mij zo goed mogelijk omgaan met de energiebronnen die wij hebben. Dit uitgangspunt passen we heel breed toe bij de bouw van Vathorst. Het handhaven van bestaand groen en het sparen van bomen bij nieuwbouw bijvoorbeeld. En het gebruik van energiebesparende maatregelen, zoals warmte-koude-opslag, zonnepanelen en isolatie. Maar het betekent ook zorg voor het grondwater, met aandacht voor infiltratie van regenwater door gebruik van poreuze rioleringsbuizen.

Of het op een natuurlijke manier zuiveren van water voordat het in het grondwater of de vijvers terechtkomt. Kortom, een duurzame wijk is voor mij een mooie en energiezuinige wijk die lang meegaat.”

Wat doet u zelf voor een duurzaam Amersfoort?

“Boodschappen doe ik steeds vaker met mijn nieuwe bakfiets. Ik stel hoge eisen aan mijn eten, let goed op de herkomst van groente en koop bij voorkeur Nederlandse producten. Zo koop ik bijvoorbeeld altijd biologische polderhoen, een gezonde kip zonder allerlei toevoegingen.”

Wat wilt u zeggen tegen de inwoners van Amersfoort?

“Duurzaamheid gaat niet alleen om het energiezuinig maken of bouwen van woningen. Er is veel voordeel te halen uit ons eigen het gedrag. We gebruiken steeds meer elektrische apparaten. Hier zullen we met elkaar bewust mee om moeten gaan: als je ze niet gebruikt, zet ze dan uit. Bijvoorbeeld door óók de standby-modus uit te zetten, om energie te besparen.

Verder wil ik de inwoners graag wijzen op de website van Groenfoort.nl. Deze site houdt de mensen op de hoogte over nieuwe duurzame wooninitiatieven in Vathorst.”

Wilt u ook een keer op de Samen Duurzaam-pagina vertellen wat u voor een duurzame stad doet?

Stuur dan een mail naar samenduurzaam@amersfoort.nl of groenfoort@groenfoort.nl

Groenfoort doet als lid van 10:10 natuurlijk mee

wat doe jij uit 10:10

Wethouder van ‘t Erve onthult paneel eco-eiland Vathorst in I-Centrum

Uit: StadAmersfoort.nl

VATHORST – dinsdag 23 augustus 2011
Wethouder Sebastiaan van ‘t Erve van de gemeente Amersfoort onthulde zaterdag in Informatiecentrum Vathorst het paneel over het toekomstige duurzame eco-eiland in deelgebied De Bron in Vathorst.

De Vereniging Duurzaam Wonen Amersfoort – Groenfoort – is de initiatiefnemer van het eco-eiland en heeft de ambitie om 38 energieneutrale woningen te bouwen.

De vereniging is zelf opdrachtgever voor de ontwikkeling van de woningen en de inrichting van het eiland. Dat betekent dat de leden van de vereniging met elkaar beslissen hoe de woningen er uit komen te zien en welke energiebesparende maatregelen zij gaan gebruiken. Binnen het project komt ook een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.

Op het paneel staat informatie over het project en mensen die duurzaam willen wonen, worden opgeroepen aan het project deel te nemen. Het paneel blijft voorlopig hangen in het Informatiecentrum Vathorst. Mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaam wonen, kunnen tijdens de openingstijden van het Informatiecentrum Vathorst kennis maken met de plannen en idealen van de vereniging.

Groenfoort heeft een nieuw logo

Groenfoort heeft een nieuw logo! En we zijn er hartstikke trots op.

Met dank aan Rijkje Tjallingii en Wil van der Meer die ons gesteund hebben met het ontwerp van het logo.

 

 

Drie energieconcepten voor Groenfoort

In de bewonersvergadering van 8 februari heeft Cees Leenaerts van W/E adviseurs drie energieconcepten gepresenteerd. Hoe kunnen we de energie in ons project regelen? Dus hoe verwarmen en koelen we het huis, hoe verwarmen we water en hoe wekken we stroom op?

Deze drie gepresenteerde concepten zijn:
- Passiefhuis bouw
- Warmtepomp bodem
- Biomassa (collectief)

Na de presentatie zijn de concepten door de bewoners besproken aan de hand van de volgende vraag. Welke indruk krijgen de bewoners op basis van de presentatie als het gaat om:
- relatie collectief / individuele energie-toepassingen
- op het gebied van ventilatie en / of koeling
- behaaglijkheid

Naar aanleiding van onze vragen en opmerkingen komt W/E adviseurs eind maart met een definitief advies. De presentatie is hier te vinden.

Onze dromen van een eco eiland in dagblad Trouw

Om het hele artikel te lezen kun je hier klikken.

Wervende ansichtkaart

Hieronder de ansichtkaart die binnenkort in winkels, supermarkten, instellingen e.d. komt te liggen om nieuwe leden te werven

Download: Ansichtkaart voor ledenwerving

Duurzaam Wonen Amersfoort streeft naar combinatie EcoEiland en EcoErf

Op “Eiland 4” kunnen alleen doelstellingen op het gebied van wonen gerealiseerd worden. Er is ook behoefte bij de bewoners om op een interactieve manier betrokken te kunnen zijn bij natuurbeheer, groene recreatie en kleinschalige voedselproductie in de directe omgeving.

De wijk Vathorst en deelgebied de Bron kennen deze mogelijkheden niet, EcoErf biedt hiervoor een oplossing. Een combinatie tussen het EcoEiland (in de wijk) en EcoErf (in Vathorst Noord) biedt voor de bewoners van vDWA meer mogelijkheden hun wensen op het gebied van duurzaam leven te halen.

Mensen uit de wijk kunnen via EcoErf actief worden in het landschapsbeheer en hun groente en fruit van het EcoErf kopen. Of gewoon lekker wandelen of picknicken onder de bloesem van de boomgaard op EcoErf. op het EcoEiland, kunnen producten van EcoErf verkocht worden en de compost van Eiland kan het bodemleven op EcoErf voeden. Zo ontstaat prachtige nieuwe synergie tussen stad en platteland.

Meer informatie over EcoErf kan je vinden op de site van EcoErf. Leden van vDWA kunnen aangeven of ze op ‘Eiland’ en/of  op ‘EcoErf’ willen wonen. Eiland kan in 2012 worden gerealiseerd. Vanwege bestemmingsplanprocedures kunnen we nog niets zeggen op welke termijn EcoErf gerealiseerd kan worden.

Stedebouwkundige ontwerpsessie!

Op dinsdag 22 juni 2010 zijn de leden aan de slag gegaan om tot een stedebouwkundig ontwerp te komen voor de locatie “Eco-Eiland” in de Bron in Vathorst. Deze bijeenkomst leidt de fase waarin de toekomstige bewoners steeds concreter de woonwensen gaan invullen.

Onder de deskundige leiding van de architecten van Ruimtelab hebben we een aantal knopen doorgehakt en kwamen tot een aantal goede nieuwe inzichten hoe we willen omgaan met ruimtegebruik, collectief groen, type oevers, oriëntatie en hoogtes van de wonigen etc.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst! We zijn benieuwd met welk ontwerp de architecten zullen komen. In september moet dit klaar zijn. IN de tussentijd gaan we met behulp van de Regie op korte termijn met OBV en Gemeente Amersfoort praten. Wordt vervolgd!

Voor een foto-impressie klik hier.

Intussen is op 15 juni de brief naar college van B&W gestuurd om verder te praten over ons initiatief voor een EcoErf in Vathorst Noord. Voor meer info over EcoErf kan je kijken op www.ecoerf.nl.

In het kort

Groenfoort Duurzaam Wonen Amersfoort is een vereniging die een duurzame wijk in Amersfoort wil realiseren.

Menu

Links

Inloggen